Αρχείο συντάκτη Kanakaris

Family Apt. public occupancy

   Preise Apartment “Family”   Jan-June July-August Sept-Dec.                2 Personen/Tag 2 Pers /Day 44 EUR 52 EUR 44 EUR 3Personen/Tag 3 Pers/Day 59 EUR 68 EUR   59 EUR     Jan–Juni   Juli-Aug.  Sept-Dez. final … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Allgemein | Σχολιάστε